Dokładnie w 6 rocznicę śmierci Ks. prof. Janusza Tarnowskiego tj. 23.10.2018 została zoorganizowana

I Ogólnopolska Konferencja pn.: "Ryby i dzieci głosu nie mają?

Humanistyczne wyzwanie pedagogiki dialogu ks. Janusza Tarnowskiego w praktyce i nie tylko"

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3.

Budynek Auditorium Maximum (bud. 21)

sala nr 108

 

Program

12:00

Rozpoczęcie i wprowadzenie w założenia pedagogiki Ks. Janusza Tarnowskiego.

Prowadzący konferencję:

Prof. Bogusław Śliwerski – pedagog polski, profesor nauk humanistycznych. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2011 przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Moderator konferencji:

Krzysztof Ibisz - polski aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny, dziennikarz, producent, przedsiębiorca i polityk, poseł na Sejm RP I kadencji.

12:30

Panel pt. Podejście dialogowe w edukacji

Prowadzący panel:

Mariusz Budzyński – dyrektor merytoryczny Instytutu Tutoringu Szkolnego, tutor, trener, autor innowacyjnych programów w zakresie tutoringu szkolnego, autor koncepcji i wieloletni dyrektor szkół ALA.

Paneliści:

 1. Henryk Cichecki – dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
 2. Krzysztof Niemczyk – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie
 3. Agnieszka Guzik – wiceprezeska Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku”
 4. Agnieszka Górecka – dyrektor liceum Katolickiego Liceum Montessori w Krakowie
 5. Dorota Wojciechowska – dyrektorka ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie

Zagadnienia panelu:

 1.  Na czym polega dialogiczne (dialogowe) postępowanie w Waszej szkole?
 2. Jak to przyjmują i reagują Wasi uczniowie?
 3. Czy uczniowie wiedzą, że stosuje się wobec nich „pedagogikę dialogu”?
 4. Czy takie podejście określacie jako "metodę"?
 5. Jakie efekty postrzegacie jako skutek takiego podejścia pedagogicznego?

13:15 Przerwa kawowa

13:30

Wystąpienie Wiesławy Buczek - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej, pod patronatem: Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL. Wykładowca pedagogiki ogólnej w Ośrodku Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja2001 w Radomiu. Nauczyciel dyplomowany – Katecheta w Zespole Szkół Integracyjnych Jana Pawła II w Radomiu.

 

Panel pt. Podejście dialogowe w życiu codziennym oraz w przestrzeni publicznej

Duet prowadzący panel:

Dr Sebastian Musioł - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca UŚ, GWSP, WSBiF, religioznawca, dziennikarz, publicysta, redaktor. Wykłada: Teorię nauk o komunikacji, historię myśli ekonomicznej, a także przedmioty ze specjalności dziennikarskiej. Zajmuje się mediami, teorią komunikacji, marketingiem, historią myśli ekonomicznej. Od lat jest jurorem w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wolnego rynku i wolności gospodarczej pt. "Magister PAFERE".

&

Dr Józef Placha – emerytowany wykładowca UKSW.  W latach 1984 – 2015 prowadził zajęcia z pedagogiki ogólnej i specjalnej na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii, na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Studiów nad Rodziną. Od 1969 roku związany z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach –  najpierw jako wychowawca i nauczyciel, potem pedagog szkolny i członek Zarządu Towarzystwa nad Ociemniałymi (od 1987- 2015 – jako sekretarz; w 2015-2016 jako prezes; w 2016-2017 jako viceprezes). Od 1994 – redaktor naczelny czasopisma „Laski”, dwumiesięcznika rehabilitacyjno-społecznego, prezentującego dokonania Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej 

Paneliści (m.in.):

Józefina Katarzyna Dadak-Kozicka - emerytowana profesor UKSW, ale także UW i Akademii Muzycznej. W tym roku wydala książkę o kompozytorach polskich po II Wojnie Światowej. Mama ministranta.

Piotr Mioduszewski – (pełny biogram niebawem)

Krzysztof Antkowiak - piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i aktor.

 

Zagadnienia panelu:

 

1. Dialog w życiu codziennym. Jak komunikować się w rodzinie, szkole, wśród rówieśników, w sprawach osobistych i społecznych? Czym jest skuteczna rozmowa i jak ją prowadzić? Kiedy dialog staje się stylem życia?

2. Dialog w przestrzeni publicznej. Jak stać się aktywnym, zaangażowanym, autentycznym uczestnikiem życia publicznego? Postawa dialogowa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

3. EKG dialogu - w (e)konomii, (g)ospodarce, (b)iznesie. Skuteczne komunikowanie się na wolnym rynku.

 

14:00 Przerwa obiadowa

 

15:00

Panel pt. Ryby i dzieci głosu nie mają? - tytuł wystąpienia

Prowadząca panel:

Joanna Kwiatkowska - psycholog, terapeuta pedagogiczny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, tutor w Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 w Warszawie, członek Rady Programowej Instytutu Tutoringu Szkolnego.

Paneliści:

 1. Reprezentant Katolickiego Liceum Montessori w Krakowie,
 2. Reprezentant ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie,
 3. Reprezentant Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 w Warszawie,
 4. Reprezentant ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu.
 5. Reprezentant Liceum Ogólnokształcącego nr 45 w Warszawie
 6. Reprezentant Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Warszawie

Wystąpienie z rozmową pt. Podejście dialogowe w kościele

Ksiądz Biskup Antoni Józef Długosz – doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy częstochowski w latach 1994–2016, od 2016 biskup senior archidiecezji częstochowskiej.

16:00 – 17:00

Zakończenie, podsumowanie

 

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie konferencji.

Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z obiadu po preferencyjnych cenach.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji po wcześniejszej rejestracji potrzebnej do sprawnej organizacji wydarzenia.

Wierzymy, że dialogowy sposób ale i tematyka dotykająca praktycznie każdego elementu naszego życia to istotne kwestie, nad którymi warto się pochylić.

Przyjmowanie zgłoszeń poprzez formularz zostaje wydłużone do 21.10.2018 r.

Formularz rejestracyjny: http://fundacjasad.pl/index.php/konferencja-23-10-2018/formularz

 

REGULAMIN KONFERENCJI

Organizatorami Konferencji są: Fundacja "Szacunek Autentyczność Dialog", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Pedagogiki oraz Instytut Tutoringu Szkolnego z siedzibą we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się w dniu 23.10.2018 w Warszawie na UKSW ul. Wójcickiego 1/3

W ramach konferencji odbędą się sesje panelowe.

Po zakończeniu konferencji Organizatorzy zamierzają wydać recenzowaną publikację, zawierającą wybrane fragmenty wypowiedzi i zdjęcia uczestników, a autorzy wypowiedzi wyrażają zgodę na przeniesienie nieodpłatnie autorskich praw do publikacji.

Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji. Każdy uczestnik konferencji ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Fundacja "SAD".

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją Konferencji.

Copyright © Fundacja S.A.D.