Dokładnie w 6 rocznicę śmierci Ks. prof. Janusza Tarnowskiego tj. 23.10.2018 r została zorganizowana I Ogólnopolska Konferencja pn.: "Ryby i dzieci głosu nie mają? Humanistyczne wyzwanie pedagogiki dialogu ks. Janusza Tarnowskiego w praktyce i nie tylko" Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wójcickiego 1/3.

Szczegóły znajdują się w zakładce Konferencja 23.10.2018.

 

Copyright © Fundacja S.A.D.